Antalet besökare: Denna månad: , Denna vecka: , I dag: , Totalt antal besökare

fredag 7 december 2007

Ancestor´s work

My linen cupboard attacked me last week. So I had to tidy it up and find my inherited sheets. They made a good work - all the women before me.

Linneskåpet svälde över så jag fick lov at städa det. Hittade de gamla ärvda lakanen som min mor och mormor utövat dåtidens hantverk på.

Related Posts with Thumbnails